Styret i MFF 2017/18

Leder:

Ida Rossåen
e-post: ida@aptum.no
Mobil: 995 88 731

Nestleder:

Maja Marum
e-post: majamarum@gmail.com
Mobil: 406 01 900

Styremedlemmer:

Randi Røinaas Lomeland
e-post: randilo@hotmail.com
mobil: 908 24 050

Jim Roger Pettersen
e-post: jimroger@agdertak.no
Mobil: 905 53 061

Dag Runar Pedersen
e-post: drp@daimon.no
Mobil: 950 77 110
Økonomiansvarlig

Christin Dahl
e-post: christin.dahl@07.no
Mobil: 996 94 608

Varamedlemmer:

Anne Danielsen
e-post: anne-206@online.no
Mobil: 982 17 322

Jan Kristian Benestad
e-post: jkb@igland.no
Mobil: 405 53 463

Valgkomité:

Rune Isaksen
Cecilie Andersen
Pål Gravdahl

Rådet:

Leder Hallstein Holbek
Rådsmedlem Rune Nikolaisen
Rådsmedlem Tor Jan Tønnesen

Revisor:
Pål Gravdahl

Forretningsfører:
PwC