Styret i MFF 2018/19

Leder:

Ida Rossåen
e-post: ida@aptum.no
Mobil: 919 98 662

Nestleder:

Jan Kristian Benestad
e-post: jkb@igland.no
Mobil: 405 53 463

Styremedlemmer:

Charlotte Hartvigsen Nordmarken
e-post: charlotte@nextsport.no
Mobil: 481 96 706

Anniken Bjørnstad Schjøtt
e-post: anniken@dyreparken.no
Mobil: 970 59 720

Kåre Johan Røinås
e-post: kjr@ferda.no
Mobil: 906 39 738

Joakim Hanssen
e-post: joakim.hanssen@scantrade.no
Mobil: 977 02 001

Varamedlemmer:

Kjell Anders Olsen
e-post: kjell.anders@intelligunt.no
Mobil: 489 94 640

Dag Runar Pedersen
e-post: drp@daimon.no
Mobil: 950 77 110
Økonomiansvarlig

Valgkomité:

Christin Dahl
Maja Marum

Anne Danielsen

Rådet:

Leder Hallstein Holbek
Rådsmedlem Rune Nikolaisen
Rådsmedlem Tor Jan Tønnesen

Revisor:
Hallstein Holbek

Forretningsfører:
PwC