KÅRING AV Årets markedsfører

I konkurransen Årets Markedsfører vurderer vi den helhetlige markedsføringsstrategien til bedriften, og hvordan man har jobbet systematisk og strukturert for å oppnå målene man har satt. Kandidatene blir vurdert etter: 

Innsikt –Hva vet dere om målgruppe, marked og hvilke mål ble satt?
Strategi
 – Hvordan løste dere oppgaven for å nå målene?
Effekt
 – Hvilke resultater har dere oppnådd?

Generelt:

 • Alle tre punktene – innsikt, strategi og effekt – teller like mye i vektingen.

 • Gjelder for strategi, aktiviteter og effekter oppnådd i inneværende år/periode

 • Konkurransen ser på håndverket i markedsføringsarbeidet. Vi ser derfor på helheten av hva bedriften har gjort. Enkeltkampanjer kan brukes som eksemplifisering, som en del av en års-strategi.

Utfyllende hjelpetekst for vurderingspunktene:

Hva mener vi med innsikt?

Dette er ment å være en veiledning, og vi ber dere om å tilpasse svarene i forhold til hva som er relevant for deres bedrift.

 • Hva vet dere om målgruppen(e) og markedet dere jobber i?

 • Hvilke prosesser har blitt brukt for å skaffe innsikt?

 • Hvordan har dere verifisert/validert innsikten?

 • Hvordan er konkurransebildet, hvilke hensyn har dere tatt?

 • Er det noen spesielle nye trender som merkevaren har benyttet seg av?

 • Hvordan er innsikten brukt til å sette mål for perioden?

 • Hvilke mål er satt? (forretningsmål, atferdsmål, kommunikasjonsmål)

Hva mener vi med strategi?

Dette er ment å være en veiledning, og vi ber dere om å tilpasse svarene i forhold til hva som er relevant for deres bedrift.

 • Hvordan har dere bygget markedsstrategien basert på innsikten? Hvordan har dere tenkt helheten i arbeidet?

 • Hvordan har dere sikret at målgruppene fikk det de trengte/ønsket/hadde behov for?

 • Hvordan valgte dere uttak av markedsstrategien?

 • Hvordan har dere prioritert kanaler og målgrupper i arbeidet?

Hva mener vi med effekt:

Dette er ment å være en veiledning, og vi ber dere om å tilpasse svarene i forhold til hva som er relevant for deres bedrift.

 • Hva har dere fått til – og med hvilket budsjett?

 • Hvordan har dere oppnådd forretningsmålene?

 • Har dere økt omsetning/inntjening som følge av markedsføringen?

 • Har dere endret på holdninger og atferd til målgruppen?

 • Har dere fått flere abonnenter/medlemmer?

 • Har likes, visninger og trafikkøkning vært med på å nå forretningsmålene?

Gjennom Årets markedsfører ønsker vi å hylle markedsføringsfaget. Vi vil stimulere til nyskaping, kreativitet og innovasjon innenfor faget, samtidig som vi ønsker å fremme og anerkjenne dyktige markedsføreres arbeid og resultat.

Hederlig omtale (valgfri utdeling):

Juryen har muligheten til å dele ut prisen, «Hederlig omtale» (må ikke forveksles med hedersprisen). Denne prisen er ment å hedre noen som har utmerket seg med faglig god/spennende/nyvinnende markedsføring på enkeltområder, men som ikke er nok til å nå opp som Årets Markedsfører. Det kan være en nykommer, en enkeltkampanje, SoMe – strategi, PR, eller lignende. Juryen velger fritt hva som skal være grunnlag for en eventuell utdeling. 

Jury
Prisen utdeles av en jury bestående av:

formann i Markedsføringsforeningen
et medlem i Markedsføringsforeningen
to representanter fra handelsstanden
to representanter fra industrien
to representanter fra tjenesteytende virksomhet
Juryen oppnevnes av styret i Markedsføringsforeningen på første styremøte etter generalforsamlingen.

Prisen
Prisen, som består av et diplom og gave, overrekkes november/ desember hvert år.
Dersom juryen ikke finner en verdig kandidat, kan styret beslutte at prisen ikke deles ut.

Hederspris
Juryen kan også vurdere om Markedsføringsforeningen skal dele ut en HEDERSPRIS, og kan foreslå kandidat(er) overfor styret i Markedsføringsforeningen i Kristiansand. Styret i MFF tar den endelige beslutningen vedrørende utdeling av pris.

Disse har vunnet prisen:

2018 Under Lindesnes

2017 Morild Norway

2016 Palmesus
2015 Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
2014 Palmesus
2013 SmartCare
2012 Food Asylum
2011 BliVakker.no
2010 Veronica B. Vallenes
2009 Kaptein Sabeltann v/Terje Formoe
2008 ColorLine
2007 Netthandelen
2006 Hennig-Olsen Is
2005 Stormberg
2004 Piratsommer
2003 ABCenter
2002 Kristiansand Dyrepark
2001 Rolfs Elektro
2000 Miljøfyrtårnprosjektet i Kristiansand Kommune
1999 Scan Trade
1998 Quartfestivalen
1997 Dampbageriet
1996 Lista Lufthavn
1995 Høie
1994 Sørlandschips
1993 Ringøen
1992 Christianssands Bryggeri
1991 Boen Bruk
1990 Hennig-Olsen Is
1989 Kristiansand Havnevesen
1988 Sørlandets Travpark
1987 Sørlandets Båtmesse
1986 Høie
1985 Windy Boats
1984 Christianssands Bryggeri
1983 Fritidsparken
1982 Sjøhuset
1981 OIS
1980 Arild Edvardsen
1979 Agder Sparebanklag
1978 Saga Kino
1977 Superkonstruksjon

Andre priser som er utdelt:
2015 Hederspris til Tulla Wahlstedt
2012 Hederspris til Galleri BI-Z
2011 Hederspris til Reidar Fuglestad
2003 Hederspris til Bjørg Wallevik
2002 Hederspris til Bjarne Skeie
1991 PR-pris til Kr.sand Dyre- og Fritidspark