ColorLine – Årets markedsfører 2008

Dette sier juryen om årets vinner: "Årets vinner har lykkes i å kombinere ulike markedskanaler og optimalisere mulighetene innenfor disse. De har vært produktorienterte, tydlige og målrettet i sitt markedsarbeide og har i sitt budskap bygget forventninger til sitt produkt.

ColorLine har vist et dristig initiativ i 2008 for å møte en vanskelig pris- og konkurransesituasjon og har brukt alle de verktøy som finnes innen markedsføring for å lykkes. De har i tillegg lykkes med markedsføring internt.
De er dyktige på relasjoner til kunder og partnere og ikke minst på områdene etikk, miljø, lovlighet og organisasjonens forhold til offentigheten.
De har lykkes med å få et hovedkontor til Kristiansand og hatt en betydlig vekst i 2008!"

Juryen har i år jobbet med mange svært gode kandidater og hadde 3 finalekandidater:
- Color Line med "SuperSpeed"
- Kristiansand Kino
- Ungt Entreprenørskap Agder
Disse tre har alle presentert seg for juryen. Etter grundig jobb ble vinneren valgt og juryen gratulerer ColorLine med en vel fortjent seier!
Juryen i år har bestått av følgende personer:

Anne Danielsen - leder MFF Kristiansand
Kris Haanes - direktør Handelshøyskolen BI
Hege Tallaksen - daglig leder Rasmus Tallaksen
Kjell Bentsen - markedsdirektør Boen AS
Steinar Olsen - daglig leder Stormberg
Geir C. Prosgaard - direktør Hotell Sørlandet
Harald Andersen - daglig leder Kvardraturforeningen