Netthandelen – Årets markedsfører 2007

Nyskapende, fremtidsrettet, kreativ, anvendelse av moderne teknologi, bred appell og spennende er ord som kjennetegner årets vinner!
Netthandelen har vist sin nasjonale suksess ved bruk av markedskanalen internett . I tidlig fase satset de på denne kanalen og har siden oppstart tilegnet seg betydelig kunnskap om mediet. En kunnskap som de i dag bruker til å foredle og utvide sine forretningsområder. Dette vist ved at brandet er så godt, at de kan lede sine kunder inn på nye områder - for eksempel egne nettbutikker.

De har også gjennom bruken av nettet, skaffet seg betydelig kunnskap om sine kunder - alder, kjønn, bosted, hva de ulike gruppene kjøper og har på denne måten blitt i stand til å bedre treffe med " nyhetssendinger " og sin markedsføring på nettet.

Netthandelen har sett bruken av IT / internett som den viktigste ressurs for å støtte opp under deres egen forretningslogikk - med andre ord sett betydningen i bruken av IT ikke bare som et støttesystem, men som " selve butikken ".

Vi gratulerer!

 

Jury 2007 har bestått av følgende personer:

Foss Bad v/Vidar Holt
Sørlandssenteret v/ Kjetil Børufsen
Gumpens Auto v/Terje Jochumsen
Fædrelandsvennen v/Vivian Kjevik Olsen
Hennig-Olsen Is v/Chris Voss
Pragma v/Tor Åge Fjukstad
Leder i MFF Kristiansand Anne Danielsen