Styret i MFF 2017/18

Leder:

Ida Rossåen
e-post: ida@aptum.no
Mobil: 919 98 662

Nestleder:

Randi Røinaas Lomeland
e-post: randilo@hotmail.com
mobil: 908 24 050

Styremedlemmer:

Dag Runar Pedersen
e-post: drp@daimon.no
Mobil: 950 77 110
Økonomiansvarlig

Christin Dahl
e-post: christin.dahl@07.no
Mobil: 996 94 608

Kåre Johan Røinås
e-post: kjr@ferda.no
Mobil: 906 39 738

Joakim Hanssen
e-post: joakim.hanssen@scantrade.no
Mobil: 977 02 001

Varamedlemmer:

Anne Danielsen
e-post: anne-206@online.no
Mobil: 982 17 322

Jan Kristian Benestad
e-post: jkb@igland.no
Mobil: 405 53 463

Valgkomité:

Maja Marum
Aleksander Lien 

Jim Roger Pettersen

Rådet:

Leder Hallstein Holbek
Rådsmedlem Rune Nikolaisen
Rådsmedlem Tor Jan Tønnesen

Revisor:
Pål Gravdahl

Forretningsfører:
PwC