Generalforsamling 2017

23. mars 2017 ble Generalforsamling for Markedsføringsforeningen avholdt i Bankkjelleren. Det ble en trivelig og sosial aften med tapas, god drikke og for første gang Kahoot-quiz - med stor suksess!

 

KONSTISTUERT STYRE FOR 2017 ER SOM FØLGER: 

Ida Rosåsen - styreleder
Maja Marum - nestleder
Christin Dahl - styremedlem
Jim Roger Pettersen - styremedlem
Randi Røinaas Lomeland - styremedlem
Dag Runar Pedersen - styremedlem og kasserer

Jan Kristian Benestad - varamedlem
Anne Danielsen - varamedlem
 

Vedlagt følger protokoll for kvelden. 

Som årsberetningen forteller, har MFF hatt et godt år med svært solid oppmøte på samtlige arrangementer. Gode, solide foredragsholdere har stått for et variert og spennende program, og årets store Julefrokost i Q42 satt nye rekorder med over 180 påmeldte!