Velkommen til MFF i Kristiansand!


MFF har som mål å få tak i de aller dyktigste foredragsholderne innenfor markedsføringsfeltet. Møtene er plassen for et inkluderende miljø tilrettelagt for nyttig relasjonsbygging, diskusjon og sosialt samvær.

Markedsføringsforeningen i Kristiansand består av rundt 120 medlemsbedrifter og har frokostmøter med faglig innhold ca en gang pr måned.

Kommende foredrag og kurs