Back to All Events

Ny Personvernlov (GDPR) 2018 - nytt minefelt for markedsføreren?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Hvilke tiltak må du som markedsfører gjøre allerede nå??

Vi får besøk av Personvernfabrikken / Advokatfirma Bull & Co som geleider oss gjennom det nye regelverket og hva bedrifter allerede må tenke på for å være forberedt.

Innen 31. oktober kan du også sende inn dine konkrete spørsmål til foredragsholderen, som vil gi deg svaret i frokostmøtet!

Tema vi kommer innom: 

  • Status for innføring av GDPR i Norge
  • Innebygget personvern - Hvordan kan man tilpasse it-systemene for å ivareta personvernet
  • Behandlingsgrunnlag og begrensninger for behandling av opplysninger
  • Hvilke krav stilles til samtykke og informasjon?
  • Krav til Personvernombud
  • Hvordan forberede seg til innføringen av GDPR: fem steg du kan starte med nå
  • Kommunikasjonsdelen av personvernet - Status for ePrivacy forordningen
  • Nye plikter for markedsførere
  • Hvordan dokumentere samtykke
  • Cookies – betydning av nytt regelverk for bruk av cookies
Christine-Stousland.jpg

Om kursholder:

Christine Stousland bistår hovedsakelig med forretningsjuridiske spørsmål innen personvern, fast eiendom, selskapsrett og kontraktsrett. Christine er en del av Bull & Cos personverngruppe som har ønsket å lage et standardisert rammeverk for etterlevelse av de nye personvernforordningene som trer i kraft. Bull & Co har utviklet personvernfabrikken.no som gir et innblikk i hva som kreves for etterlevelse av de nye reglene. Her finner du også linker til nyttige nettressurser om personvern, herunder et «lovspeil» levert av Bull & Co som sammenlikner forordningens bestemmelser med den norske personopplysningsloven.»

----

Tid: 23.11 kl 08.30 - ca 10.30
Sted: Q42
Pris: 600,- / 1000,- (medlemmer / ikke-medlemmer)
 
--- 

Påmeldingen er stengt