Back to All Events

Velkommen til Generalforsamling!

Møt bransjekolleger til en hyggelig kveld på Bankkjelleren 23 .mars kl 19.00!

Vi møtes for å markere et fantastisk godt år i Markedsføringsforeningen sammen med våre kjære medlemmer! Vi kombinerer årsmøtet med nydelig tapas og god drikke. Hver medlemsbedrift får gratis inngang for tre personer!

Agenda:

  • Årsmøte
  • Servering av nydelig tapas og god drikke med et underholdningsinnslag eller to

Arrangementet er gratis for inntil tre personer pr. medlemsbedrift.
Ikke-medlemmer kr 300,-

Bindende påmelding innen 20. mars.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen kan fremmes av alle medlemmer, sendes post@mff.no, og må være styret i hende senest 30 dager før berammet generalforsamling, senest 20. februar.

Last ned årsberetningen her

Last ned årsregnskapet her
Regnskapsførers erklæring

Påmeldingen er stengt.