Back to All Events

Velkommen til Generalforsamling!

MØT BRANSJEKOLLEGER TIL EN HYGGELIG ETTERMIDDAG HOS NABOEN 22 .MARS KL 17!

Vi møtes for å markere et fantastisk godt år i Markedsføringsforeningen sammen med våre kjære medlemmer! Vi kombinerer årsmøtet med burger og god drikke. Hver medlemsbedrift får gratis inngang for tre personer!

Agenda:

  • Årsmøte
  • Servering av nydelig mat og god drikke med et underholdningsinnslag eller to

Arrangementet er gratis for inntil tre personer pr. medlemsbedrift.
Ikke-medlemmer kr 300,-

Bindende påmelding innen 19. mars.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen kan fremmes av alle medlemmer, sendes post@mff.no, og må være styret i hende senest 30 dager før berammet generalforsamling, senest 21. februar.

Last ned årsberetningen her

Last ned årsregnskapet her

Regnskapsførers erklæring

Uttalelse fra revisor

Protokoll

GÅ TIL PÅMELDING