Back to All Events

Den strategiske markedsplanen – et verktøy for vekst og lønnsomhet

Vi kickstarter året med en publikumsfavoritt! Fred Selnes får stadig full score av salen for sine foredrag – og i januar kommer han til oss i MFF!

Den strategiske markedsplanen – et verktøy for vekst og lønnsomhet

Markedsplanen er et verktøy som hjelper bedriften å velge de viktigste grepene bedriften må gjøre for å nå sine strategiske mål. I foredraget skisserer Selnes hva markedsplanen bør inneholde og hva som kjennetegner en god prosess slik at planen skaper både internt engasjement og suksess i markedet.

Utgangspunktet for en god markedsplan er at bedriften har dyp innsikt i kundenes behov og konkurrentenes attraktivitet. Videre må bedriften ha et klart mål for hvorfor kunden skal velge vår bedrift fremfor konkurrentene, fulgt opp med gode konsepter for hvordan dette verdiforslaget skal kommuniseres og leveres slik at kundene blir fornøyde.

Arbeidet med markedsplanen starter med grundige analyser slik at de valgene man gjør blir faktabaserte og ikke synsing. Strategiutviklingen handler om å gjøre valg og legge en plan for hvordan målene skal nås. For å sikre at planen blir implementert må det defineres nøkkeltall ledere og medarbeidere skal følges opp på.

Om foredragsholderen
Fred Selnes er professor i markedsføring ved BI. Hans fagområde er markedsstrategi, og han har publisert en rekke vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter som Journal of Marketing, Journal of Service Research, Journal of Business Research, med flere. Han har også skrevet flere lærebøker deriblant Markedsføringsledelse (sammen med Even Lanseng). I tillegg er Selnes rådgiver for en rekke selskaper.

Tid: 12. januar kl 08-09.30
Sted: Hotel Norge
Pris: 300,- / 700,- (medlemmer / ikke-medlemmer)

Påmeldingen er stengt.